ติดต่อเรา

ที่อยู่

  • อาคาร 32 ชั้น 3 ห้อง 306/1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  • +66 2244 5705
  • https://www.facebook.com/สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต/

เวลาเปิดทำการ

  • จันทร์ - ศุกร์
    08:30 - 16:30

Quick Inquiry