กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ผูกไมตรี hrm 2017

IMG_0336

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ผูกไมตรี hrm ณ อาคารพลศึกษา ชั้น 2 เวลา
09.00-17.00น.

IMG_0318 IMG_0319 IMG_0320 IMG_0323 IMG_0324 IMG_0325 IMG_0326 IMG_0327 IMG_0328 IMG_0329 IMG_0331 IMG_0332 IMG_0333 IMG_0334 IMG_0335 IMG_0336 IMG_0337 IMG_0338 IMG_0339 IMG_0340 IMG_0341 IMG_0342 IMG_0343 IMG_0344 IMG_0345 IMG_0346 IMG_0347 IMG_0348 IMG_0349 IMG_0350 IMG_0351 IMG_0352 IMG_0353 IMG_0354 IMG_0356 IMG_0357 IMG_0358 IMG_0362 IMG_0363 IMG_0365 IMG_0366 IMG_0367 IMG_0368 IMG_0369 IMG_0370 IMG_0371 IMG_0372 IMG_0373 IMG_0374 IMG_0375 IMG_0376 IMG_0377 IMG_0378 IMG_0379 IMG_0380 IMG_0381 IMG_0382 IMG_0383 IMG_0384 IMG_0385 IMG_0386 IMG_0387 IMG_0389 IMG_0390 IMG_0391 IMG_0392 IMG_0393 IMG_0394 IMG_0395 IMG_0396 IMG_0397 IMG_0398 IMG_0399 IMG_0400 IMG_0401 IMG_0402 IMG_0407 IMG_0408 IMG_0409 IMG_0410 IMG_0411 IMG_0412 IMG_0413 IMG_0414

Blog Attachment

Leave us a Comment