บรรยากาศการประกันคุณภาพหลักสูตร

20031930_1588953161123964_7974356043424513898_n

การประกันคุณภาพหลักสูตร เมื่อวันที่14 กรกฎาคม 2560 เวลา09.00-16.00 น. ณ ห้อง32-306/1 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ประเมิน

Leave us a Comment