กิจกรรมประดิษฐ์ ดอกไม้จันทร์ “ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ”

19396882_1560515257301088_1903257593927955783_n

ตัวเเทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ ดอกไม้จันทร์ “ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ” ที่คณะวิทยาการจัดการกับกลุ่มเซ็นทรัล จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า

19225778_1560515243967756_1431017810259015619_n 19274975_1560515283967752_6013305176025560207_n 19396599_1560515263967754_3418717170011313381_n 19396882_1560515257301088_1903257593927955783_n 19397187_1560515233967757_4425685849384955677_n

Blog Attachment

Leave us a Comment