โครงการ SDU Consortium กลุ่มสาขาบริหารจัดการ การใช้สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัย Mixed Methods

IMG_9565

โครงการ SDU Consortium กลุ่มสาขาบริหารจัดการ
การใช้สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัยและระเบียบวิธีการวิจัย Mixed Methods เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิย.60 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์

Leave us a Comment