การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Active learning

1

2 3 67224

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Active learning ในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ HRM วันอังคารที่ 23 พค.60 เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์

Blog Attachment

Leave us a Comment