การประชุมการวางแผนการฝึกงานนักศึกษา HRM

60016

60024

60025

การประชุมการวางแผนการฝึกงานนักศึกษา HRM ช่วง summer 60 กับผู้บริหาร ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ วันศุกร์ที่ 5 พค.60 เวลา 10.00 น. ห้อง 203 อาคาร ดร.ศิโรจน์

Blog Attachment

Leave us a Comment