คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

18402573_1518347311517883_8186761957439197757_n

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ยินดีต้อนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน

 

Leave us a Comment