มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

17991026_1500050196680928_1471579654698799433_n

17991026_1500050196680928_1471579654698799433_n

18034037_1500050233347591_8558740202715465678_n

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
(ผ่านระบบ Admission เท่านั้น)
(ยื่นคะแนนผ่านระบบAdmission)
ระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคม 2560
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ Contact Center
กองประชาสัมพันธ์ 02 244 5555
www.entrance.dusit.ac.th
https://www.facebook.com/dusit.ac.th

Blog Attachment

Leave us a Comment